a dictionary that is claimed to be complete

listen to the pronunciation of a dictionary that is claimed to be complete
الإنجليزية - الإنجليزية
unabridged dictionary
a dictionary that is claimed to be complete

  الواصلة

  a dic·tion·a·ry that I·s claimed to be com·plete

  التركية النطق

  ı dîkşıneri dhıt îz kleymd tı bi kımplit

  النطق

  /ə ˈdəksʜəˌnerē ᴛʜət əz ˈklāmd tə bē kəmˈplēt/ /ə ˈdɪkʃəˌnɛriː ðət ɪz ˈkleɪmd tə biː kəmˈpliːt/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات