a description of the form and structure of something

listen to the pronunciation of a description of the form and structure of something
الإنجليزية - التركية

تعريف a description of the form and structure of something في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
a description of the form and structure of something

  الواصلة

  a de·scrip·tion of the form and struc·ture of some·thing

  التركية النطق

  ı dîskrîpşın ıv dhi fôrm ınd strʌkçır ıv sʌmthîng

  النطق

  /ə dəˈskrəpsʜən əv ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ə dɪˈskrɪpʃən əv ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات