a demanding woman who destroys men's confidence

listen to the pronunciation of a demanding woman who destroys men's confidence
الإنجليزية - الإنجليزية
ball-buster
a demanding woman who destroys men's confidence

  الواصلة

  a de·mand·ing wo·man who destroys men's con·fi·dence

  التركية النطق

  ı dîmändîng wûmın hu dîstroyz menz känfıdıns

  النطق

  /ə dəˈmandəɴɢ ˈwo͝omən ˈho͞o dəˈstroiz ˈmenz ˈkänfədəns/ /ə dɪˈmændɪŋ ˈwʊmən ˈhuː dɪˈstrɔɪz ˈmɛnz ˈkɑːnfədəns/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات