a definite statement or statistical estimate of expected future occurrences

listen to the pronunciation of a definite statement or statistical estimate of expected future occurrences
الإنجليزية - التركية

تعريف a definite statement or statistical estimate of expected future occurrences في الإنجليزية التركية القاموس.

forecast
tahmin etmek
forecast
tahmin

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

forecast
(isim) tahmin
forecast
(Bahis) sırasız ikili
forecast
önceden planlamak
forecast
(Ticaret) öngörü
forecast
(Ticaret) öntahmin
forecast
(Askeri) ön tahmin
forecast
öngörüde bulunmak
forecast
{i} kestirim
forecast
{f} tahmin et

Tom, hava durumunu tahmin etmede oldukça iyi bir iş çıkarıyor. - Tom does a pretty good job of forecasting the weather.

Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim. - I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job.

forecast
{f} tasarlamak
forecast
belirtisi olmak
forecast
(Mukavele) tahmin; önceden tahmin etmek
forecast
{i} tahmi

Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor. - According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

forecast
{f} (fore.cast/--ed) önceden tahmin etmek
forecast
hava tahmini

Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor. - According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.

Hava tahmini göre tayfunun sahile yaklaşması muhtemeldir. - According to the weather forecast, the typhoon is likely to approach the coast.

forecast
(Askeri) ÖN KESTİRMEK, ÖN TAHMİN
الإنجليزية - الإنجليزية
forecast
a definite statement or statistical estimate of expected future occurrences

  الواصلة

  a de·fi·nite state·ment or sta·tis·ti·cal es·ti·mate of expected fu·ture occurrences

  التركية النطق

  ı defınıt steytmınt ır stıtîstîkıl estımıt ıv îkspektıd fyuçır ıkırınsîz

  النطق

  /ə ˈdefənət ˈstātmənt ər stəˈtəstəkəl ˈestəmət əv əkˈspektəd ˈfyo͞oʧər əˈkərənsəz/ /ə ˈdɛfənət ˈsteɪtmənt ɜr stəˈtɪstɪkəl ˈɛstəmət əv ɪkˈspɛktəd ˈfjuːʧɜr əˈkɜrənsɪz/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات