a coral reef off the southern coast of florida

listen to the pronunciation of a coral reef off the southern coast of florida
الإنجليزية - التركية

تعريف a coral reef off the southern coast of florida في الإنجليزية التركية القاموس.

key
anahtar

Kaç tane anahtar? Pepperberg sordu. - How many keys? asked Pepperberg.

Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu. - The mayor presented him with the key to the city.

key
şifre cetveli
key
anahtarı

Tom anahtarı cebine koydu. - Tom put the key in his pocket.

Tom anahtarı cebine koydu. - Tom put the key into his pocket.

key
(Bilgisayar) kiplemek sayısal
key
girmek bilgisayar
cay
adacık
key
{f} uydur
key
(to ile) daha uygun hale getirmek
key
(Spor) Basketbol sahasında pota altındaki "ampul" olarak da tabir edilen serbest atış bölgesi
cay
yassı ve kumluk kıyı adası
cay
mercan yada kumdan oluşmuş küçük, düz deniz adası
cay
adacık/ada
cay
kay
key
{i} rumuz
key
perdesini
key
{i} çözüm yolu
key
key up heyecanlan dırmak
key
kilit taşını yerleştirip kemeri tamamlamak
key
{f} to -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
key
cay
a coral reef off the southern coast of florida

  الواصلة

  a cor·al reef off the south·ern coast of Flo·ri·da

  التركية النطق

  ı kôrıl rif ôf dhi sʌdhırn kōst ıv flôrıdı

  النطق

  /ə ˈkôrəl ˈrēf ˈôf ᴛʜē ˈsəᴛʜərn ˈkōst əv ˈflôrədə/ /ə ˈkɔːrəl ˈriːf ˈɔːf ðiː ˈsʌðɜrn ˈkoʊst əv ˈflɔːrədə/

  كلمة اليوم

  subintelligitur
المفضلات