a container for deleted files or folders

listen to the pronunciation of a container for deleted files or folders
الإنجليزية - الإنجليزية
trash can
a container for deleted files or folders

  الواصلة

  a con·tain·er for de·let·ed files or folders

  التركية النطق

  ı kınteynır fôr dîlitıd faylz ır fōldırz

  النطق

  /ə kənˈtānər ˈfôr dəˈlētəd ˈfīlz ər ˈfōldərz/ /ə kənˈteɪnɜr ˈfɔːr dɪˈliːtəd ˈfaɪlz ɜr ˈfoʊldɜrz/

  كلمة اليوم

  ides
المفضلات