a close situation, actual contact

listen to the pronunciation of a close situation, actual contact
الإنجليزية - التركية

تعريف a close situation, actual contact في الإنجليزية التركية القاموس.

contiguity
bitişiklik
contiguity
{i} yakınlık
contiguity
{i} temas
contiguity
yekpare bir saha veya kütle
contiguity
{i} komşuluk
contiguity
yakınlık/komşuluk
contiguity
(Tıp) kontiguite
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} contiguity
a close situation, actual contact
المفضلات