a clause in a sentence that amplifies its meaning

listen to the pronunciation of a clause in a sentence that amplifies its meaning
الإنجليزية - التركية

تعريف a clause in a sentence that amplifies its meaning في الإنجليزية التركية القاموس.

adjunct
{i} ilave
adjunct
{i} ek
adjunct
muavin
adjunct
(Dilbilim) belirtecimsi
adjunct
{i} ikinci dereceden şey
adjunct
başka kelimeleri tanımlamak veya nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler
adjunct
tamamlayan
adjunct
esası teşkil etmeyen kısım
adjunct
{i} tamamlayıcı
adjunct
{i} niteleme sözcüğü
adjunct
{i} yardımcı

Tom bir yardımcı profesördür. - Tom is an adjunct professor.

الإنجليزية - الإنجليزية
adjunct
a clause in a sentence that amplifies its meaning

  الواصلة

  a clause in a sen·tence that amplifies its mean·ing

  التركية النطق

  ı klôz în ı sentıns dhıt ämplıfayz îts minîng

  النطق

  /ə ˈklôz ən ə ˈsentəns ᴛʜət ˈampləˌfīz əts ˈmēnəɴɢ/ /ə ˈklɔːz ɪn ə ˈsɛntəns ðət ˈæmpləˌfaɪz ɪts ˈmiːnɪŋ/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات