a choice made on valentine's day

listen to the pronunciation of a choice made on valentine's day
الإنجليزية - التركية

تعريف a choice made on valentine's day في الإنجليزية التركية القاموس.

valentine
/vb
valentine
sevgili

Tom Mary'ye Sevgililer Günü'nde boş olup olmadığını sordu. - Tom asked Mary if she was free on Valentine's Day.

Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç. - It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.

valentine
mektup
valentine
resim
valentine
gönderilen kart
valentine
{i} on dört şubatta kendisine kart gönderilen veya hediye verilen sevgili
valentine
kart/sevgili
valentine
{i} sevgililer günü hediyesi
valentine
on dört şubata rastlayan St
valentine
Valentine gününde seçilen sevgili
valentine
bu günde gönderilen aşk belirtisi kart
valentine
{i} on dört şubatta sevgiliye gönderilen kart/hediye
valentine
{i} sevgililer günü kartı

Sami, Leyla'ya bir Sevgililer Günü kartı verdi. - Sami gave Layla a Valentine's Day card.

الإنجليزية - الإنجليزية
{n} valentine
a choice made on valentine's day

  الواصلة

  a choice made on valentine's Day

  التركية النطق

  ı çoys meyd ôn välıntaynz dey

  النطق

  /ə ˈʧois ˈmād ˈôn ˈvalənˌtīnz ˈdā/ /ə ˈʧɔɪs ˈmeɪd ˈɔːn ˈvælənˌtaɪnz ˈdeɪ/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات