a brag, a loud appraisal of oneself

listen to the pronunciation of a brag, a loud appraisal of oneself
الإنجليزية - التركية

تعريف a brag, a loud appraisal of oneself في الإنجليزية التركية القاموس.

boast
{f} övünmek
boast
{f} böbürlenmek
boast
{i} övünme

O, asla başarısıyla övünmedi. - He never boasted of his success.

Onun övünmelerini dinlemekten usandım. - I'm tired of listening to his boasts.

boast
sahip ol/böbürlen
boast
kabarmak
boast
atıp tutmak
boast
yontmak
boast
göğsü kabarmak
boast
şişinmek
boast
{f} övün

O, asla başarısıyla övünmedi. - He never boasted of his success.

O, birincilik ödülünü kazanmakla övündü. - She boasted of having won the first prize.

boast
övünç kaynağı
boast
-e sahip olacak kadar şanslı olmak
boast
{f} büyük konuşmak
boast
{f} palavra atmak
boast
kurulma
boast
(fiil) övünmek, övünç duymak, büyük konuşmak, iftihar etmek, böbürlenmek; palavra atmak
boast
boasterövünen kimse
boast
kendini beğenme
boast
kurumlanma
الإنجليزية - الإنجليزية
boast
a brag, a loud appraisal of oneself
المفضلات