a boxlike container in a piece of furniture; made so as to slide in and out

listen to the pronunciation of a boxlike container in a piece of furniture; made so as to slide in and out
الإنجليزية - التركية

تعريف a boxlike container in a piece of furniture; made so as to slide in and out في الإنجليزية التركية القاموس.

drawer
çekmece

Tom çekmeceyi boş buldu. - Tom found the drawer empty.

O, çekmeceyi açarken dikkatliydi. - She was careful opening the drawer.

drawer
{i} çekmece (masa)
drawer
(Kanun,Ticaret) keşide eden
drawer
(Ticaret) alacaklı
drawer
çekmece masa
drawer
göz

Tom çekmeceleri gözden geçirdi. - Tom looked through the drawers.

drawer
chest of drawers çekme gözlü konsol
drawer
çeken kimse/çekmece
drawer
{i} işlemci
drawer
{i} çekmeceli dolap
drawer
şifoniyer

Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi. - Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers.

drawer
{i} keşideci
drawer
çekme işini gören araç veya kimse
drawer
{i} çeken kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
drawer
a boxlike container in a piece of furniture; made so as to slide in and out

    الواصلة

    a box·like con·tain·er in a piece of furniture; made so as to slide in and out

    النطق

المفضلات