a beer fully fermented and aged, lacking in yeasty notes

listen to the pronunciation of a beer fully fermented and aged, lacking in yeasty notes
الإنجليزية - التركية

تعريف a beer fully fermented and aged, lacking in yeasty notes في الإنجليزية التركية القاموس.

mature
olgun

Kız yeğenim yaşına göre çekici ve olgundur. - My niece is attractive and mature for her age.

Bir çocuk, olgun bir insan değildir. - A child is not a mature person.

mature
(Tıp) Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun
mature
{s} kemâle ermiş
mature
pişirmek
mature
reşit
mature
pişmek
mature
{f} olgunlaş

Sen açıkça olgunlaştın. - You've obviously matured.

Büyümelisin ve biraz olgunlaşmalısın. - You need to grow up and mature a bit.

mature
(peynir/vb.) olmuş
mature
Mütekâmil
mature
olgunlaş/olgunlaştır
mature
mantıklı
mature
{s} vadesi gelmiş, vadesi dolmuş
mature
(sıfat) olgun, kemâle ermiş, ergin, tamam, vadesi gelmiş
mature
{s} ergin
mature
mature de liberation iyi ve uzun düşünme
mature
{f} olgunlaşmak; olgunlaştırmak
mature
vade
mature
kemale ermek
mature
matür,v.olgunlaş: adj.olgun
الإنجليزية - الإنجليزية
mature
a beer fully fermented and aged, lacking in yeasty notes
المفضلات