aşama

listen to the pronunciation of aşama
التركية - الإنجليزية
(Hukuk) stage

The first stage is complete. - Birinci aşama tamamlandı.

We are at such a critical stage. - İşte böylesine kritik bir aşamadayız.

grade
phase

In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral. - Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır.

We are entering a new phase in the war. - Savaşta yeni bir aşamaya giriyoruz.

degree
rank
gradation
process

I'm in the process of doing that right now. - Onu şu anda yapma aşamasındayım.

It is a multi-stage process. - Bu çok aşamalı bir süreçtir.

rank, degree, level, grade, position
instance
tier
estate
cycle

The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. - Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.

milestone
phase, stage " evre, merhale; rank" rütbe, mertebe
strand
mus. modulation
stage, phase
{i} pitch
step
(Bilgisayar) progress

Tom hasn't made much progress yet. - Tom henüz çok aşama kaydetmedi.

echelon
period
half way house
aşama aşama ilerlemek
gradually advance
aşama aşama ilerlemek
advance gradually
aşama aşama
gradually, by degrees
aşama aşama
gradually, step by step
aşama düzeni/sırası
hierarchy
aşama geçmek
go through a phase
aşama kaydetmek
climb
aşama kaydetmek
to make progress
aşama sırası
hierarchy hiyerarşi
sonraki aşama
next phase
aşamak
stage
aşamalar
stages
birinci aşama
(Bilgisayar) phase one
hakim önündeki aşama
(Latin) apud judicem
ilk aşama mahkemesi
(Hukuk) court of first instance
son aşama
homestretch
التركية - التركية
Varılmak istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri
çayır biçildikten sonra ikinci kez gelen çimen
Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, merhale
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
Evre, safha
(Hukuk) MERHALE
aşama sırası
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
aşama sırası
Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilâtlanış biçimi, hiyerarşi
aşamak
Yenmek, üstün gelmek
aşama
المفضلات