ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçiş yerini işaretlemek

listen to the pronunciation of ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçiş yerini işaretlemek
التركية - الإنجليزية
blaze a trail
ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçiş yerini işaretlemek

    الواصلة

    a·ğaç·la·rın göv·de·le·rin·de çen·tik·ler a·ça·rak ye·ni bir yo·lun ge·çiş ye·ri·ni i·şa·ret·le·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    katabasis
المفضلات