a) to arrange b) to organize

listen to the pronunciation of a) to arrange b) to organize
الإنجليزية - التركية
tertip etmek
a) to arrange b) to organize
المفضلات