1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak

listen to the pronunciation of 1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak
التركية - الإنجليزية

تعريف 1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak في التركية الإنجليزية القاموس.

1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak
(Fiili Deyim ) speak out
1- hiç çekinmeden açıkça söylemek 2- sesini yükselterek konuşmak

    الواصلة

    1 hiç çe-kin-me-den a-çık-ça söy-le-mek 2 se-si-ni yük-sel-te-rek ko-nuş-mak

    النطق

    كلمة اليوم

    duopoly
المفضلات