şu anki

listen to the pronunciation of şu anki
التركية - الإنجليزية
current

Tom is perfectly satisfied with his current salary. - Tom şu anki aylığından tamamen memnun.

Tom suggested that Mary should resign from her current job and find another one. - Tom Mary'nin şu anki işinden istifa etmesi ve yeni bir tane bulması gerektiğini önerdi.

going
currently
present

Tom isn't content with his present salary. - Tom şu anki maaşından memnun değil.

Your present trouble is on my mind all the time. - Senin şu anki sorunun her zaman aklımda.

şu an
{i} present

She is content with his present salary. - O, şu anki maaşından memnun.

The present government has many problems. - Şu andaki hükümetin çok sayıda problemleri var.

şu an
this instant
şu an
{i} now

Long skirts are out of fashion now. - Şu an uzun eteklerin modası geçmiştir.

Mt. Asama is now dormant. - Asama yanardağı şu an hareketsiz.

şu an
at the moment

Can you mention some celebrities in Italy at the moment? - Şu anda İtalya'daki bazı ünlülerden bahsedebilir misin?

Tom isn't here at the moment. - Tom şu anda burada değil.

şu an
at present

I don't need money at present. - Benim şu anda paraya ihtiyacım yok.

At present they are working for a big company in England. - Onlar şu anda İngiltere'de büyük bir şirket için çalışıyorlar.

şu anki
المفضلات