şifalı kaynak sularıyla ya da çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad

listen to the pronunciation of şifalı kaynak sularıyla ya da çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad
التركية - التركية
spa
şifalı kaynak sularıyla ya da çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad

    الواصلة

    şi·fa·lı kay·nak su·la·rıy·la ya da ça·mur·la te·da·vi·yi a·maç·la·yan ku·ru·luş·la·ra ve·ri·len ad

    النطق

    كلمة اليوم

    contrive
المفضلات