şaplak

listen to the pronunciation of şaplak
التركية - الإنجليزية
{i} spanking

Tom said he didn't remember his parents ever spanking him. - Tom ebeveynlerinin onun kıçına şaplak attığını hatırlamadığını söyledi.

Tom doesn't remember his parents ever spanking him. - Tom ebeveynlerinin onun kıçına şaplak attığını hatırlamıyor.

whang
smack, slap
spank

Tom doesn't remember his parents ever spanking him. - Tom ebeveynlerinin onun kıçına şaplak attığını hatırlamıyor.

Tom said he didn't remember his parents ever spanking him. - Tom ebeveynlerinin onun kıçına şaplak attığını hatırlamadığını söyledi.

resounding slap
smacker
slap

Tom slapped his knee and laughed. - Tom dizine şaplak attı ve güldü.

Tom slapped Mary on the back. - Tom Mary'nin sırtına şaplak attı.

smack
spat
clap
şaplak atmak
spank

Is it OK to spank kids? - Çocuklara şaplak atmak doğru mu?

şaplak atmak
whang
şaplak atmak
to give a smack, to smack
şaplak atmak
smack
şaplak atmak
slap
şaplak vurmak
slap
şaplak yemek
to get a smack
kıça şaplak atmak
paddle
kıçına şaplak atmak
spank
التركية - التركية
Şap diye ses çıkaran tokat
Şap diye ses çıkaran tokat: "Rahmi'nin sırtına güya şaka olsun diye bir şaplak indirdikten sonra..."- B. Felek
Eyer örtüsü
şaplak
المفضلات