ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak

listen to the pronunciation of ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak
التركية - الإنجليزية
press s.o. for s.t
ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak

    الواصلة

    ıs·rar·la bi·rin·den bir şey is·te·mek, bir şey i·çin bi·ri·ni sı·kış·tır·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    sic
المفضلات