üzerinde macun hazırlanan ve sıva işlerinde kullanılan yardımcı el aleti

listen to the pronunciation of üzerinde macun hazırlanan ve sıva işlerinde kullanılan yardımcı el aleti
التركية - التركية
macun küreği
üzerinde macun hazırlanan ve sıva işlerinde kullanılan yardımcı el aleti

    الواصلة

    ü·ze·rin·de ma·cun ha·zır·la·nan ve sı·va iş·le·rin·de kul·la·nı·lan yar·dım·cı el a·le·ti

    كلمة اليوم

    facile
المفضلات