üretme

listen to the pronunciation of üretme
التركية - الإنجليزية
generation
producing

Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. - İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz.

He went to America for the purpose of learning a new method of producing crops. - Mahsulleri üretmek için yeni bir yöntem öğrenmek amacıyla Amerika'ya gitti.

production
working
culture
breeding
generation, breeding
fabrication
procreation
(Gıda) cultivation
effecting
(Arılık) rear
(Tıp) genesis
reproduction
(Dilbilim) generate

Nuclear power plants rely upon the fission of uranium to generate heat. - Nükleer enerji santralleri, ısı üretmek için uranyum fizyonuna dayanır.

Nuclear power is used to generate electricity. - Nükleer enerji elektrik üretmek için kullanılır.

üretmek
{f} generate

Nuclear power is used to generate electricity. - Nükleer enerji elektrik üretmek için kullanılır.

We have to generate new revenue. - Yeni gelir üretmek zorundayız.

üretmek
produce

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

You should try to produce grammatical sentences. - Dil bilgisi açısından doğru olan cümle üretmek için çalışman gerekir.

üretme yordamı
generating routine
üretme çiftliği
nursery
üretme çiftliği
hatchery
üretmek
{f} breed
üretmek
{f} manufacture

The company manufactures a variety of paper goods. - Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir.

Robots are used to manufacture cars. - Robotlar araba üretmek içindir.

üretmek
to produce, to generate, to breed, to propagate, to put sth out, to bring sth out, to turn sth out
üre
(Denizbilim) urine
üretmek
put something out
üretmek
raise
üretmek
spawn
üretmek
come up with
üretmek
reproduce

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

üretmek
produced
üretmek
(Ticaret) output
üretmek
bring out
üretmek
generating
üretmek
turn something out
üretmek
bring something out
üretmek
turn out
üre
procreate
üre
urea
üre
carbamide
üretmek
{f} grow
üretmek
churn out
üre
{f} breeding

To the best of my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding. - Bildiğim kadarıyla, bu kimyasal mikropların üremesini engelleyecek.

This chemical will prevent germs from breeding. - Bu kimyasal mikropların üremesini engeller.

adres üretme
address generation
alet üretme
toolmaking
balık üretme havuzu
nursery
balık üretme istasyonu
hatchery
balık üretme yeri
hatchery
beton üretme
concrete production
beton üretme
concrete fabrication
dolgu üretme
(Bilgisayar) generate fill
hayvan üretme çiftliği
ranch
mum üretme
ceriferous
çözüm üretme
producing solutions
çözüm üretme
generating solutions
üre
ureal
üre
{f} manufacturing

The manufacturing process has been streamlined. - Üretim süreci geliştirildi.

This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products. - Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır.

üretmek
fabricate
üretmek
procreate
üretmek
to produce

If you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two things that you must do. - Eğer ilkel bir topluluğun bir üyesi isen ve üretmek istersen, örneğin, yiyecek,yapman gereken iki şey vardır.

As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. - Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur.

üretmek
incubate

You will have to incubate the eggs artificially. - Yumurtaları yapay olarak üretmek zorunda olacaksın.

üretmek
procure
üretmek
put out
üretmek
(Tekstil) achieve
üretmek
propagate
التركية - التركية
üretme
المفضلات