ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (acipenser nudiventris)

listen to the pronunciation of ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (acipenser nudiventris)
التركية - التركية
biz
ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (acipenser nudiventris)

    الواصلة

    ül·ke·miz su·la·rın·da ya·şa·yan bir mer·sin ba·lı·ğı tü·rü, şip (a·ci·pen·ser nu·di·vent·ris)

    كلمة اليوم

    ripsnorter
المفضلات