öznelik

listen to the pronunciation of öznelik
التركية - الإنجليزية
(Dilbilim) argument
(Dilbilim) theme
özne
subject

His writing is very subjective. - Onun yazısı çok özneldir.

In English, the usual sentence structure is Subject - Verb - Object/Complement. - İngilizcede normal cümle yapısı özne - yüklem - nesne /tümleçtir.

özne
(Politika, Siyaset) agent
özne
subject (thinking agent, mind, ego)
özne
subject (person or animal being studied)
özne
gram. subject
التركية - التركية

تعريف öznelik في التركية التركية القاموس.

Özne
fail
Özne
süje
özne
Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey
özne
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
özne
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
öznelik
المفضلات