özellikle cinsel aşkı işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik

listen to the pronunciation of özellikle cinsel aşkı işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik
التركية - التركية
kösnül
özellikle cinsel aşkı işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik

    الواصلة

    ö·zel·lik·le cin·sel aş·kı iş·le·yen, şeh·vet u·yan·dı·ran (re·sim, hey·kel)·, e·ro·tik

    النطق

    كلمة اليوم

    recto
المفضلات