övünmek

listen to the pronunciation of övünmek
التركية - الإنجليزية
boast
brag

Not to brag, but I have a pretty high IQ. - Övünmek için değil ama oldukça yüksek bir IQ'ye sahibim.

Don't brag! It makes you sound poorer! - Övünmek yok! Bu seni kötü gösterir!

vapour [Brit.]
plume oneself upon
praise oneself
talk big
exult
(ile) pride oneself
be proud
to take pride in, be proud of
glory
sport
pique oneself on smth
gas
plume oneself on
crow
pride oneself on
to be proud of; to praise oneself on sth, to boast (about/of sth), to brag, to blow one's own trumpet
vapor
be proud of
vaunt
to praise oneself, boast, brag
(Fiili Deyim ) boast of
pride
blow one's own horn
rodomontade
(Fiili Deyim ) boast about
triumph
{f} vapour
gasconade
sing one's own praises
övünmek gibi olmasın
without wishing to boast
övünmek gibi olmasın I don't mean
to boast, but
övünmek gibi olmasın ama
with all due modesty
övünme
{i} boast

He never boasted of his success. - O, asla başarısıyla övünmedi.

I'm tired of listening to his boasts. - Onun övünmelerini dinlemekten usandım.

övünme
exulting
övün
{f} boast

Tom boasts of never having been defeated in a horse race. - Tom at yarışında asla yenilmemekle övünüyor.

He never boasted of his success. - O, asla başarısıyla övünmedi.

övün
gasconade
övün
{f} brag

He bragged of having won the victory. - Zafer kazanmış olmakla övündü.

Tom certainly brags a lot. - Tom kesinlikle çok övünür.

övün
brag of
övün
blow hard
övün
brag about

Don't brag about how fast your car can go. - Arabanın ne kadar hızlı gidebileceği hakkında övünme.

I cannot brag about my team. It always loses games. - Takımım hakkında övünemem. O her zaman maçları kaybeder.

övün
boast of
övün
{f} vaunt
övünme
exultation
övünme
pride
övünme
jactitation
övün
pride on
övünme
self-praise

Self-praise is no recommendation. - Övünme tavsiye edilmez.

övün
prideon
övün
rodomontade
övünme
{i} bounce
övünme
{i} rodomontade
övünme
big talk
övünme
brag

He usually doesn't brag. - O genellikle övünmez.

Tom started bragging about his new car. - Tom yeni arabası hakkında övünmeye başladı.

övünme
boasting
övünme
blow
övünme
bragging

Tom started bragging about his new car. - Tom yeni arabası hakkında övünmeye başladı.

Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race. - Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu.

övünme
vaunt
övünme
egotism
övünme
gasconade
övünme
gas
övünme
self praise
övünme
fanfaronade
التركية - التركية
Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek: "Sonra oyuncakları ile övünen bir çocuk gibi gülümseyerek ilave ederdi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Kendi kendisini övmek, tefahür etmek: "Yaptığı fedakârlıktan övünüyor diye kadına kızardık."- A. Gündüz
Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek
Kendi kendisini övmek, tefahür etmek
temeddüh etmek
Övünme
(Osmanlı Dönemi) MÜMACEDE
Övünme
gurur
Övünme
(Osmanlı Dönemi) MÜMAHADE
Övünme
(Osmanlı Dönemi) MÜMAZECE
Övünme
tefahür
övünme
Övünmek işi, kıvanç, iftihar
övünmek
المفضلات