örgü

listen to the pronunciation of örgü
التركية - الإنجليزية
braid
knitting

She put her knitting aside and stood up. - Örgüsünü bir kenara koydu ve ayağa kalktı.

She was busy with her knitting. - O, örgüsüyle meşguldü.

(Anatomi) plexus
plat
plait, braid
hand knitted
knitted article, piece of knitting
knit

Tom asked Mary if she knew how to knit. - Tom Mary'ye nasıl örgü öreceğini bilip bilmediğini sordu.

She put her knitting aside and stood up. - Örgüsünü bir kenara koydu ve ayağa kalktı.

knitting, knit; plait, braid; plexus; bond
braiding
knitting, knit; darning; braiding; weave
knitted (article)
plait
knitted
bond, system (according to which stones or bricks are placed in a wall)
(Dilbilim) pattern
netting
grid
mesh
{i} tat
weft
plaits
lattice
(İnşaat) wall
plexus
interlock
bond
örgü biçiminde motif
braiding
örgü bluz
jumper
örgü bluz
jersey
örgü eşya
knitwear
örgü giysiler
knitwear
örgü ile onaran kimse
darner
örgü ipliği
knitting yarn
örgü iğnesi
darning needle
örgü kumaş
tricot
örgü makinesi
knitter
örgü makinesi
knitting machine
örgü mallar
knitted fabrics
örgü taşı
bonder
örgü tezgâhı
knitting loom
örgü yumurtası
darning egg
örgü yünü
knitting wool
örgü zırh
mail
örgü örmek
to knit
örgü örmek
knit

She has many hobbies, cooking, knitting, gardening, collecting stamps, and so on. - Yemek yapmak, örgü örmek, bahçıvanlık, pul toplamak ve benzeri birçok hobileri vardır.

örgü şişi
knitting needle
keten örgü
linen
petek örgü
(Tekstil) honey comb
petek örgü
(Tekstil) gofret
siyah örgü
(Bilgisayar) black thatch
örgü şişi
knit needle
tel örgü
Wire fence, wire netting
balıksırtı örgü
diagonal bond
bitkisel örgü membran
(Botanik, Bitkibilim) geotextile membrane
dikenli tel örgü
(Askeri) barbed wire
düz örgü
plain knitting
düğümlü örgü
macrame
eksiksiz örgü
(Matematik) complete lattice
folyo örgü
foil weave
hasır örgü
mat, matting
jeoteknik örgü
(Coğrafya) geotechnical fabric
lastik örgü
(Otomotiv) rubber lattice
metal örgü
metal gauze
metal örgü
metal mesh
mor örgü
(Bilgisayar) purple mesh
plastik örgü
plastic mesh
seramik örgü
(Otomotiv) ceramic web
seyrek örgü
openwork
tel örgü
wire netting
tel örgü
1. woven wire; fencing made of woven wire; chain link fencing. 2. fence made of woven wire; chain link fence
ters örgü
purl
ters örgü yapmak
purl
çapraz örgü
diagonal bond
örgü şişi
{i} needle
التركية - التركية
örülmüş saç
Örülmüş saç bölüğü, belik
Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi
Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı. Örülerek yapılmış olan, örme
Diyarbakır'a özgü bir peynir cinsi
Örme işi veya biçimi
Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum
Örme işi veya biçimi. İlmiklerin özel makinede veya tığ, şiş yardımıyla yan yana getirilmesiyle örülen şey: "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz."- F. R. Atay. Örülmüş saç bölüğü, belik: "Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay
Taş, tuğla vb şeylerle yapılmış duvar
Yapı: "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ
Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey
İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ
Örülerek yapılmış olan, örme
Yapı
Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı
hazeran örgü
Bambu kabuklarında elle örülen bir örgü işi
hezaren örgü
Bambu kabuklarından soyularak elde edilen liflerle veya sentetik malzemeyle yapılan özel bir örgü
pirinç örgü
İlmekleri bir ters bir düz örüp arka sırayı da buna uygun örme biçimi
tel örgü
Dikenli tellerden yapılmış engel
örgü şişi
çağ
örgü şişi
diş
الإنجليزية - التركية

تعريف örgü في الإنجليزية التركية القاموس.

dimi örgü
(Tekstil) En küçük birim raporu üç atkı ve üç çözgüden oluşan dimi örgüler, bezayağından sonra gelen ikinci önemli örgüdür. En belirgin özelliği atkı ve çözgü atlamalarının diagonal çizgiler oluşturmasıdır. Diagonaller soldan sağa yollu ise Z- dimi, sağdan sola yollu ise S- dimi olarak adlandırılır. Dimi örgüler D, K ve T harfleriyle sembolize edilebilirler ve en küçük birim raporu D (2 / 1) olarak ifade edilir. Dimi örgüler bezayağına nazaran daha gevşek ve daha fazla iplikle dokunabilmektedir. Yumuşak, hacimli ve ağır bir görünüşe sahiptir. Bir yüzü Z- dimi ise diğer yüzü S- dimi görünüşe sahip olan örgülerdir. Genel olarak erkek takım elbiseliklerinde ve bayan kostümlük kumaşlarda kullanılır
örgü
المفضلات