öngörülen muafiyetler ya da derogasyonlar saklı kalmak kaydıyla

listen to the pronunciation of öngörülen muafiyetler ya da derogasyonlar saklı kalmak kaydıyla
التركية - الإنجليزية
(Hukuk) save for the exceptions or derogations provided for
öngörülen muafiyetler ya da derogasyonlar saklı kalmak kaydıyla

    الواصلة

    ön·gö·rü·len mu·a·fi·yet·ler ya da de·ro·gas·yon·lar sak·lı kal·mak kay·dıy·la

    كلمة اليوم

    recto
المفضلات