önem verilmediği hâlde bir zorunluluğa bağlı olarak yapılan biçimsel davranış

listen to the pronunciation of önem verilmediği hâlde bir zorunluluğa bağlı olarak yapılan biçimsel davranış
التركية - التركية
formalite
önem verilmediği hâlde bir zorunluluğa bağlı olarak yapılan biçimsel davranış

    الواصلة

    ö·nem ve·ril·me·di·ği hâlde bir zo·run·lu·lu·ğa bağ·lı o·la·rak ya·pı·lan bi·çim·sel dav·ra·nış

    النطق

    كلمة اليوم

    haplography
المفضلات