öğreti

listen to the pronunciation of öğreti
التركية - الإنجليزية
ism
doctrine, principles, tenets
discipline
tenet
doctrine, teaching doktrin
creed
(Hukuk) doctrine
teaching

I believe in this method of teaching. - Ben bu öğretim yöntemine inanıyorum.

What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools? - Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?

öğreti aşılayan
doctrinal
öğretiler
teachings
bilimsel öğreti
scientific discipline
gizli öğreti
cabala
gizli öğreti
cabbala
teslis doktrini karşıtı öğreti
Unitarianism
zararlı öğreti
pestilence
التركية - التركية
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan, ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin: "Bunlar Çinli düşünürün kitaplarını yaktıkları gibi, öğretilerini izleyenleri de öldüreceklerdir."- S. Birsel
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin
doktrin
mezhep
didaktik
öğreti
المفضلات