çok sayıda

listen to the pronunciation of çok sayıda
التركية - الإنجليزية
in large quantities
a great number of

A great number of students battled for freedom of speech. - Çok sayıda öğrenci konuşma özgürlüğü için savaştı.

There are a great number of schools in this city. - Bu şehirde çok sayıda okul vardır.

{s} numerous

Numerous stars were visible in the sky. - Gökyüzünde çok sayıda yıldız görünüyordu.

There are numerous universities in Kyoto. - Kyoto'da çok sayıda üniversite var.

wide range of
multiplexed
a wide range of
scores

Scores of people died in the epidemic. - Salgında çok sayıda insan öldü.

Scores of people visited Japan. - Çok sayıda insan Japonyayı ziyaret etti.

a vast number of
various
numbers of
great number
the large number of
a great number
quite a number of
çok sayıda tür
(Bilgisayar) multiple types
çok sayıda üye
(Bilgisayar) multiple members
çok büyük sayıda
myriad
çok sayı
multitude
çok sayı
host
çok sayı
myriad
çok sayı
lot

There are a lot of fish in the pond. - Gölde çok sayıda balık var.

They showed me a lot of beautiful photos. - Onlar bana çok sayıda güzel fotoğraflar gösterdiler.

çok sayı
dozen

I have a dozen reports to read. - Okuyacak çok sayıda raporum var.

Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag. - Tom bana plastik bir torba içinde çok sayıda kurabiye verdi.

pek çok, çok sayıda
Many, many
çok sayı
{i} scores

Scores of people visited Japan. - Çok sayıda insan Japonyayı ziyaret etti.

Scores of people died in the epidemic. - Salgında çok sayıda insan öldü.

çok sayıda
المفضلات