çok bilgili

listen to the pronunciation of çok bilgili
التركية - الإنجليزية
well informed
deep read
read

He is well read in English literature. - İngiliz edebiyatında çok bilgilidir.

erudite
advanced in years
çok bilgili kimse
polymath
çok bilgili
المفضلات