çok önemli

listen to the pronunciation of çok önemli
التركية - الإنجليزية
(Hukuk) crucial

Sunday's match will be crucial. - Pazar günkü maç çok önemli olacak.

Tom made a crucial mistake. - Tom çok önemli bir hata yaptı.

vital

She's vital to the mission. - O görev için çok önemlidir.

Your help is vital to the success of our plan. - Senin yardımın planımızın başarısı için çok önemlidir.

a matter of life and death
all-important
big deal

It's a very big deal. - Bu çok önemli bir konu.

I thought this wasn't a big deal. - Bunun çok önemli olmadığını düşündüm.

sacrosanct
fateful
a matter of life or death
considerable
critical
red-letter
of the essence
{s} pivotal
of great account
high-level
world shaking
key
momentous
inestimable
of great importance
very important
çok önemli anlam
(Hukuk) crucial significance
çok önemli bildiri
three line whip
çok önemli kişi
VIP
çok önemli kişi; görsel bilgi işlemcisi
(Askeri) very important person; visual information processor
benim için çok önemli
it's very important to me
التركية - التركية
ehem
çok önemli
المفضلات