çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı

listen to the pronunciation of çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı
التركية - الإنجليزية
(Tıp) snuffle
çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı

    الواصلة

    ço·cuk·lar·da kon·je·ni·tal fren·gi·ye bağ·lı bu·run mu·ko·za·sı sal·gı·sı

    كلمة اليوم

    jacobin
المفضلات