çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç

listen to the pronunciation of çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç
التركية - التركية
bıçak
çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç

    الواصلة

    çe·şit·li kes·me iş·le·rin·de kul·la·nı·lan kes·kin a·ğız·lı a·raç

    النطق

    كلمة اليوم

    jubilee
المفضلات