çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü

listen to the pronunciation of çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü
التركية - التركية
oy
çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan seslenme sözü

    الواصلة

    çe·şit·li duy·gu·la·rı an·lat·mak i·çin kul·la·nı·lan ses·len·me sö·zü

    كلمة اليوم

    abut
المفضلات