çapraz, çapraz

listen to the pronunciation of çapraz, çapraz
التركية - الإنجليزية
crisscross, crosswise
çapraz
cross

Tom was caught in the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

When you talk to others, you're doing it with your arms crossed. - Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz.

çapraz
bias
çapraz-derleyici
(Bilgisayar) crosscompiler
çapraz-dizin
(Bilgisayar) crossindex
çapraz-entropi
(Bilgisayar) crossentropy
çapraz’-dizin
(Bilgisayar) crossindex
çapraz sorgu
Cross examination
çapraz sorgulama
Cross examination
derin çapraz smaç
(Spor) power alley
el freni çapraz teli
(Otomotiv) handbrake transverse cable
metinsel çapraz referans
(Bilgisayar) textual cross-reference
yinelenen çapraz sorgu
(Bilgisayar) replicable crosstab query
çapraz
traverse
çapraz
crosswise

A truck stopped crosswise in the middle of the road. - Bir kamyon yolun ortasında çaprazlamasına durdu.

çapraz
decussate
çapraz
cornerways
çapraz
crosswise, diagonal, transversal; crosswise, diagonally, transversely
çapraz
bandolier
çapraz
groined
çapraz
crosscut file
çapraz
double-breasted jacket or vest
çapraz
slantwise
çapraz
(cutting cloth) on the bias
çapraz
across

There's a convenience store diagonally across the street. - Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var.

çapraz
lattice
çapraz
crisscross
çapraz
transversal
çapraz
crosswise, across, diagonally, transversely, obliquely, at an angle; athwart
çapraz
transverse
çapraz
diagonal brace or strut (in a construction)
çapraz
thwart
çapraz
diagonal

There's a convenience store diagonally across the street. - Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var.

I sliced the sandwich diagonally. - Sandvici çaprazlama dilimledim.

çapraz
transverse, crosswise, crossing (lines); (something) which is placed or hangs crosswise, which is placed or hangs at an angle, which is placed or hangs diagonally
çapraz
arch. groin (of a vault)
çapraz
cornerwise
çapraz
Turkish wrestling a kind of clinch
çapraz
slantways
çapraz
(Terzi) double-breasted
çapraz
crossways
çapraz alanlı düzen
crossed-field device
çapraz ateş
crossfire

Tom was caught in the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

Tom was caught at the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

çapraz ateş
cross fire
çapraz ateş
mil . cross fire
çapraz bağlantı
crossbrace, crossbracing
çapraz bağlaşım
cross coupling
çapraz bobin
cross-wound bobbin, cheese
çapraz bombardıman
cross bombardment
çapraz boru
cross tube
çapraz bulmaca
crossword

Tom is doing a crossword puzzle. - Tom bir çapraz bulmaca çözüyor.

I'm trying to finish this crossword puzzle before Tom gets here. - Tom buraya gelmeden önce bu çapraz bulmacayı bitirmeye çalışıyorum.

çapraz bulmaca
crossword, crossword puzzle
çapraz bulmaca
crossword puzzle
çapraz damar
cross vein
çapraz dayak
cross slide
çapraz dikiş
herringbone
çapraz dikiş
cross-stitch, herringbone stitch
çapraz dişli testere
crosscut saw
çapraz fırça makinesi
cross-brushing machine
çapraz gagalı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ispinozgiller) common crossbill
çapraz gergi
counterbrace
çapraz geçiş
traverse
çapraz ilişki
cross-correlation
çapraz iskemle
Savonarola chair
çapraz kemer
cross vault, groined vault
çapraz kemik işareti
crossbones
çapraz kerteriz
naut . cross bearings
çapraz kesişen doğrular
crisscross
çapraz kesişimli yöntem
(Dilbilim) cross sectional method
çapraz kiriş
cross girder, transom
çapraz kiriş
transom
çapraz kol
cross arm
çapraz kol
cross brace
çapraz korelasyon
cross-correlation
çapraz kuplaj
cross coupling
çapraz kur
(Hukuk) currency crossrate, cross exchange rate
çapraz kuşak
baldric
çapraz kuşak
cross springer
çapraz kırık
oblique fault
çapraz kızak
cross slide
çapraz modülasyon
crossmodulation
çapraz nef/sahın arch
transept
çapraz olarak
bias
çapraz olmayan
uncrossed
çapraz oran
cross ratio
çapraz polarizasyon
crosspolarization
çapraz sahın
transept
çapraz takviye
angle brace
çapraz teyel
ladder-stitch
çapraz tonoz
cross vault, groined vault haç tonoz
çapraz tonoz arch
groin vault
çapraz tozlaşma
cross-pollination
çapraz tuğla örgüsü
cross bond
çapraz yay
transverse spring
çapraz çarpım
cross product
çapraz çarpım
math . cross product, vector product
çapraz çizgi
traverse
çapraz çizgiler çizmek
crisscross
çapraz çizgiler çizmek
cross
çapraz ölçü
diagonal scale
çapraz örgü
diagonal bond
çapraz şerit
bias binding
çapraz şey
transversal
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف çapraz, çapraz في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

çapraz sorgu
Cross examination
التركية - التركية

تعريف çapraz, çapraz في التركية التركية القاموس.

çapraz
Karşıt yön
çapraz
Eğik olarak birbiriyle kesişen
çapraz
İki taraflı, karşılıklı
çapraz
Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu
çapraz
Güreşte hasmının koltuk altından kol geçirip sarma oyunu; bir veya iki kolla yapıldığına göre tek çapraz ve çift çapraz denir
çapraz
Eğik olarak birbiriyle kesişen: "Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı."- S. Kocagöz
çapraz
Kopça, düğme
çapraz
Bir tür olta iğnesi
çapraz
Bir tür olta iğnesi. İki taraflı, karşılıklı
çapraz ateş
Karşılıklı yönlerden silâhla saldırma
çapraz kafiye
Dörtlüklerde birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin birbiriyle kafiyelenmesi düzeni
çapraz kur
İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kombiyo sürüm değeri, üç ülke parasının birbirlerine oranı
الإنجليزية - التركية

تعريف çapraz, çapraz في الإنجليزية التركية القاموس.

cross bond çapraz
tuğla örgüsü
çapraz, çapraz
المفضلات