çıktı

listen to the pronunciation of çıktı
التركية - الإنجليزية
output

She investigated the company's output record carefully. - Şirketin çıktı kayıtlarını dikkatlice inceledi.

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

(Ekonomi)output
output , printout
comp. output data, output
throughput
waste, waste product (from a factory)
minus
(Ticaret) outcome
(Antika) hard copy
thruput
(Bilgisayar) output to
output signal
came out

A cat came out from under the desk. - Masanın altından bir kedi çıktı.

The boy cried Wolf, wolf! and the villagers came out to help him. - Kurt, kurt diye çocuk bağırdı! ve köylüler ona yardım etmek için dışarı çıktılar.

turned out

The news turned out to be true. - Haberin doğru olduğu çıktı.

Surprisingly enough, he turned out to be a thief. - Şaşırtıcı şekilde, onun bir hırsız olduğu ortaya çıktı.

arose

Confusion arose from the accident. - Kaza yüzünden karışıklık ortaya çıktı.

A problem immediately arose. - Aniden bir sorun ortaya çıktı.

grew to
printed out
readout
çıktı almak
Print out
çıktı alanı
output area
çıktı aygıtı
output device
çıktı bilgileri
output data
çıktı bloğu
output block
çıktı delgisi
output punch
çıktı ekipmanı
output equipment
çıktı kanalı
output channel
çıktı kaydı
output record
çıktı kesimi
output section
çıktı modülü
output module
çıktı oluğu
output channel
çıktı programı
output program
çıktı sistemi
output system
çıktı sözleşmesi
(Hukuk) output contraction
çıktı sınırlamalı
output limited
çıktı tamponu
output buffer
çıktı tasarımı
output design
çıktı yazmacı
output register
çıktı yordamı
output routine
çık
drop out of
girdi çıktı çözümlemesi
(Bilgisayar,Teknik) input output analysis
girdi-çıktı
(Ticaret) input-output
girdi-çıktı
(Askeri) i/o
girdi-çıktı çözümlemesi
(Bilgisayar) input-output analysis
girdi/çıktı tablosu
input/output table
potansiyel çıktı
(Ticaret) potential output
standart çıktı
(Bilgisayar) standard output
çık
(Bilgisayar) break

Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes. - Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı.

I left home without having breakfast yesterday. - Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım.

çık
(Bilgisayar) escape

Her name often escapes me. - Onun adı sık sık hatırımdan çıkıyor.

Tom pointed to the fire escape. - Tom yangın çıkışını işaret etti.

çık
go out

Go out and breathe some fresh air instead of watching TV. - Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al.

I can't go out because I have a lot of homework. - Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var.

çık
{f} exit

Please use this exit when there is a fire. - Bir yangın olduğunda, lütfen bu çıkışı kullanın.

Where is the emergency exit? - Acil çıkış kapısı nerede?

çık
got out

When I got out of prison, Tom helped me get back on my feet. - Hapishaneden çıktığımda, Tom tekrar ayaklarımın üstünde durmama yardımcı oldu.

Tom got out of the hospital. - Tom hastaneden çıktı.

çık
{f} exited

Sami exited the underground parking lot. - Sami yeraltı otoparkından çıktı.

Dan exited the train station at seven thirty. - Dan 7.30'da tren istasyonundan çıktı.

çık
went forth
çık
taken off for
çık
move up
çık
take off for
çık
emerge

Emergency exits must be kept free of blockages for public safety. - Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır.

Where is the emergency exit? - Acil çıkış kapısı nerede?

çık
get out

They'll get out of class in forty minutes. - Kırk dakika içerisinde sınıftan çıkacaklar.

By the time you get out of prison, she'll have been married. - Sen hapishaneden çıkıncaya kadar o evlenmiş olacak.

çık
took off for
çık
emanate
çık
go forth
çık
gone forth
rüzgar çıktı
wind output
arpa ektim, darı çıktı
(Konuşma Dili) I did not get what I expected./It was a disappointment
ayak parmağım çıktı
I dislocated my toe
ayaz Paşa kol geziyor/kola çıkmış/çıktı
(Konuşma Dili) It is freezing weather
cari çıktı
(Ticaret) current output
excel için çıktı
(Bilgisayar) outputto excel
excel için çıktı
(Bilgisayar) output to excel
fiili nispi çıktı
(Politika, Siyaset) effected rated output
fiziki çıktı
(Ticaret) physical output
fırtına çıktı
A storm came up
girdi ve çıktı denetimi
(Bilgisayar,Teknik) input and output control
girdi çıktı/si çıktısı
1. intimate relations. 2. the ins and outs
girdi-çıktı tablosu
(Ticaret) input-output table
girdi/çıktı
girdi/çıktı
girdi/çıktı
(Askeri) input/output
girdi/çıktı anahtarlaması
input/output switching
girdi/çıktı anayolu
input/output trunk
girdi/çıktı aygıtları
input/output devices
girdi/çıktı denetim sistemi
input/output control system
girdi/çıktı denetimi
input/output control
girdi/çıktı dizgesi
input/output system
girdi/çıktı işlemcisi
input/output processor
girdi/çıktı kanalı
input/output channel
girdi/çıktı kapısı
input/output port
girdi/çıktı kesilmesi
input/output interrupt
girdi/çıktı kitaplığı
input/output library
girdi/çıktı oluğu
input/output channel
girdi/çıktı sistemi
input/output system
girdi/çıktı sınırlamalı
input/output limited
girdi/çıktı tamponu
input/output buffer
girdi/çıktı trafik denetimi
input/output traffic control
girdi/çıktı yazmacı
input/output register
girdi/çıktı yordamları
input/output routines
girdi/çıktı çizelgesi
input/output table
girdi/çıktı ünitesi
(Askeri) input/output unit
hacı sandığımızın haçı koynunda çıktı
(Konuşma Dili) We were deceived at first by his appearance
kadı kızı Kadire, geldi çıktı sedire
(Konuşma Dili) She thinks she's too good to help with the work
kolum çıktı
I dislocated my arm
not defteri için çıktı
(Bilgisayar) output to notepad
ok yaydan çıktı
(Konuşma Dili) What's done is done; there's no turning back./The die is cast
ok yaydan çıktı
the die is cast
sıfır çıktı
zero output
taslak çıktı
(Bilgisayar) draft output
word için çıktı
(Bilgisayar) outputto word
zıp diye all of a sudden, suddenly: Adam zıp diye karşıma çıktı. The fellow
suddenly appeared in front of me
çık
exeunt
çık
quit

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

التركية - التركية
çıktı
المفضلات