çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça

listen to the pronunciation of çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça
التركية - التركية
öz
çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça

    الواصلة

    çı·ban·la·rın i·çin·de öl·müş do·ku·dan o·lu·şan i·rin·le bir·lik·te çı·kan par·ça

    كلمة اليوم

    taxis
المفضلات