çığlık at

listen to the pronunciation of çığlık at
التركية - الإنجليزية
{f} scream

Tom screamed for help. - Tom yardım için çığlık attı.

I heard someone scream. - Birinin çığlık attığını duydum.

{f} yell

Dan was screaming and yelling. - Dan çığlık atıp bağırıyordu.

Yelling and screaming is not going to get you anywhere. - Bağırmak ve çığlık atmak seni hiç bir yere götürmez.

exclaim
screech

The owl gave a loud screech. - Baykuş yüksek sesle çığlık attı.

çığlık at
المفضلات