âci̇z

listen to the pronunciation of âci̇z
التركية - الإنجليزية

تعريف âci̇z في التركية الإنجليزية القاموس.

aciz
unable

Tom is unable to do this. - Tom bunu yapmaktan aciz.

aciz
incapable

Mary is incapable of expressing compassion. - Mary merhamet ifade etmekten aciz.

Most people are incapable of verbalising their thoughts clearly. - Çoğu insan düşüncelerini açıkça sözle ifade etmekten acizdir.

aciz
helpless

Some speculators take advantage of the ignorance and helplessness of old people. - Bazı spekülatörler yaşlı insanların cehalet ve acizliklerinden yararlanmaktadır.

aciz
lacking ability
aciz
weak
aciz
law insolvency
aciz
powerless

I don't like feeling so powerless. - Çok aciz hissetmekten hoşlanmıyorum.

aciz
feckless
aciz
inability, helplessness, weakness
aciz
inefficient
aciz
weakness, helplessness
aciz
ineffectual
âciz
unable, incapable (of); clumsy, inept, hopeless, feckless
âciz
helpless, weak, powerless; destitute
âciz
unable, incapable
aciz hale gelmek
become destitute
aciz hale gelmek
become incapable
aciz hale gelmek
become helpless
aciz bırakmak
incapacitate
aciz bırakmak
strike down
aciz bırakılmış
incapacitated
aciz duruma düşmek
shrivel
aciz kimse
lame duck
aciz kimse
crock
âciz bırakmak
to leave (someone) helpless or powerless to do something
âciz bırakmak
to incapacitate
âciz kalmak
to be incapable of, not to manage (to do sth)
âciz kalmak
to find oneself unable (to do something)
âciz olmak
to be unable to
aciz
{s} cheap
aciz
{s} impotent
aciz
(Ticaret) insolvent
aciz
foible
aciz
puny
aciz
impuissant
yapmaktan aciz
incapable of doing
التركية - التركية
(Hukuk) Ödeme güçsüzlüğü
(Osmanlı Dönemi) Beceriksiz. Eli ermez. Kabiliyetsiz. Gücü yetmez olan
aciz
Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu
aciz
Beceriksizlik: "Aczini bilmek de bir meziyettir."- Ö. Seyfettin
aciz
Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük: "Adamın aczine şaşmaktan kendimi alamıyorum."- R. H. Karay
aciz
(Osmanlı Dönemi) güçsüz, kuvvetsiz; kâbiliyetsiz, beceriksiz
ACİZ BELGESİ
(Hukuk) İcra takibi neticesi alacaklının alacağını alamadığı kısım için kendisine verilen belge
âci̇z
المفضلات