abbreviation for end system, expert system

listen to the pronunciation of   abbreviation for end system, expert system
الإنجليزية - التركية

تعريف   abbreviation for end system, expert system في الإنجليزية التركية القاموس.

es
-ler
الإنجليزية - الإنجليزية
es
  abbreviation for end system, expert system
المفضلات