(sıfat) yasal, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı, soydan gelen

listen to the pronunciation of (sıfat) yasal, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı, soydan gelen
التركية - الإنجليزية
legitimate
(sıfat) yasal, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı, soydan gelen

    الواصلة

    (sı·fat) ya·sal, meş·ru, man·tık·lı, ak·la uy·gun, ye·rin·de, hak·lı, soy·dan ge·len

    النطق

    كلمة اليوم

    googol
المفضلات