(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan

listen to the pronunciation of (sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
التركية - الإنجليزية
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan

    الواصلة

    (sı·fat) uy·gun, ye·rin·de, ya·kı·şık a·lır, has, öz·gü, bi·çil·miş kaf·tan

    النطق

    كلمة اليوم

    subserve
المفضلات