(sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli

listen to the pronunciation of (sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli
التركية - الإنجليزية
intent
(sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli

    الواصلة

    (sı·fat) ni·yet·li, is·tek·li, he·ves·li, ka·rar·lı, meş·gul, dal·mış, dik·kat·li

    النطق

    كلمة اليوم

    retrograde
المفضلات