(sıfat) fark gözeten, ayıran, ayrıcalık yapan, farkı görebilen, ayırıcı, seçici

listen to the pronunciation of (sıfat) fark gözeten, ayıran, ayrıcalık yapan, farkı görebilen, ayırıcı, seçici
التركية - الإنجليزية
discriminating
(sıfat) fark gözeten, ayıran, ayrıcalık yapan, farkı görebilen, ayırıcı, seçici

    الواصلة

    (sı·fat) fark gö·ze·ten, a·yı·ran, ay·rı·ca·lık ya·pan, far·kı gö·re·bi·len, a·yı·rı·cı, se·çi·ci

    النطق

    كلمة اليوم

    boeotian
المفضلات