(sıfat) ciddi, ağırbaşlı, gerçek, hevesli, çalışkan, samimi, içten

listen to the pronunciation of (sıfat) ciddi, ağırbaşlı, gerçek, hevesli, çalışkan, samimi, içten
التركية - الإنجليزية
earnest
(sıfat) ciddi, ağırbaşlı, gerçek, hevesli, çalışkan, samimi, içten

    الواصلة

    (sı·fat) cid·di, a·ğır·baş·lı, ger·çek, he·ves·li, ça·lış·kan, sa·mi·mi, iç·ten

    النطق

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات