(mersem. c.) resmi merasimler. âdet hükmündeki gösterişler. resmi muameleler

listen to the pronunciation of (mersem. c.) resmi merasimler. âdet hükmündeki gösterişler. resmi muameleler
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) MERASİM
(mersem. c.) resmi merasimler. âdet hükmündeki gösterişler. resmi muameleler

    الواصلة

    (mer·sem. c.) res·mi me·ra·sim·ler. âdet hük·mün·de·ki gös·te·riş·ler. res·mi mu·a·me·le·ler

    كلمة اليوم

    nemesis
المفضلات