(isim) kısıtlama, tutma, engelleme, menetme, tutukluluk, çekingenlik

listen to the pronunciation of (isim) kısıtlama, tutma, engelleme, menetme, tutukluluk, çekingenlik
التركية - الإنجليزية
inhibition
(isim) kısıtlama, tutma, engelleme, menetme, tutukluluk, çekingenlik

    الواصلة

    (i·sim) kı·sıt·la·ma, tut·ma, en·gel·le·me, me·net·me, tu·tuk·lu·luk, çe·kin·gen·lik

    النطق

    كلمة اليوم

    obsequy
المفضلات