(isim) belirsizlik, kararsızlık, şüphe, tereddüd, kesin olmama, değişkenlik

listen to the pronunciation of (isim) belirsizlik, kararsızlık, şüphe, tereddüd, kesin olmama, değişkenlik
التركية - الإنجليزية
uncertainty
(isim) belirsizlik, kararsızlık, şüphe, tereddüd, kesin olmama, değişkenlik

    الواصلة

    (i·sim) be·lir·siz·lik, ka·rar·sız·lık, şüp·he, te·red·düd, ke·sin ol·ma·ma, de·ğiş·ken·lik

    النطق

    كلمة اليوم

    senescent
المفضلات